ศูนย์สื่อดิจิทัล สพม.เขต26 ( Digital Media Center : DMC )

เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ พบสื่อที่ผลิตใหม่ (สั้นๆ ง่ายๆ ตรงหลักสูตรฯ) และสื่อประเภทต่างๆ ที่รวบรวมมาไว้ที่นี่ได้แก่ วิดีโอ, แผนการจัดการเรียนรู้, สื่อ Learning Object และอื่นๆ คุณครูสามารถเปิดฉาย หรือ ดาวน์โหลดไว้ใช้ประกอบสารสอนได้ หาสื่อการสอนที่ต้องการได้ง่ายๆ กดเลือกกลุ่มสาระและชั้นเพื่อกรองข้อมูลคลังสื่อการสอนที่ต้องการ

  รายชื่อหลักสูตร

รหัส ชื่อหลักสูตร ชั่วโมง วันที่อบรม ผู้สมัคร รายชื่อ
T01
ระดับต้น
การสร้างสื่อการสอน
รอการอัพเดท
20 ชม. 17 - 18 มิถุนายน 2563 736 เปิดรายชื่อ รายละเอียด
T02
ระดับกลาง
การสร้างสื่อการสอน
รอการอัพเดท
20 ชม. 19 , 22 มิถุนายน 2563 758 เปิดรายชื่อ รายละเอียด
T03
ระดับสูง
การสร้างสื่อการสอน
รอการอัพเดท
20 ชม. 23 - 26 มิถุนายน 2563 369 เปิดรายชื่อ รายละเอียด
T04
ทั่วไป
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
รอการอัพเดท
20 ชม. 15 - 16 มิถุนายน 2563 144 เปิดรายชื่อ รายละเอียด
 หน้าหลัก   คลังสื่อดิจิทัล   หลักสูตรอบรม   รายชื่อผู้เข้าอบรม   เกี่ยวกับเรา
ศูนย์สื่อดิจิทัล สพม.เขต26 ( Digital Media Center : DMC )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-777987 , โทรสาร : 043-777987