เพื่อใช้งานในระบบ เช่น การเข้าอบรม การสร้างและดาวน์โหลดสื่อการสอน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ส่วนที่ 2 ข้อมูลในสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเข้าระบบ
หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว